AVIX DFX – Design for X – Tuotteen kokoonpanoystävällisyys, huollettavuus, ympäristöystävällisyys ja tehokas tuotanto / Julkaistu


Uutisen aiheita:

 • AVIX DFX on työkalu tuotteen kokoonpanoystävällisyyden (DFA), huollettavuuden, ympäristöystävällisyyden jne. analysointiin, parantamiseen ja dokumentointiin.
 • AVIX DFX sopii manuaalisesti ja automaattisesti valmistettaville tuotteille
 • AVIX DFX ja AVIX tuotannonkehitystyökalut toimivat hyvin yhdessä eli DFX, Method, Resource Balance, FMEA ja Ergo

***

Osallistuin DFA Design for Assembly -kehitysprojektiin ensimmäisen kerran jo yli 20 vuotta sitten.

Projektissa parannettiin tuoteen modulointia, standardisointia ja kokoonpanoystävällisyyttä. Samalla investoitiin tuotantolaitteisiin ja DFA parannukset vietiin käytäntöön.

DFA analyysissä tuotteen kokoonpanoystävällisyys, osien tarpeellisuus, kokoonpanosuunnat, käsittelyt, työkalut ja monet muut asiat analysoitiin. Kehitystiimissä oli mukana tuote- ja tuotannon kehittäjiä eli laaja näkemys.

Tavoitteena oli yhdestä suunnasta koottava ”hampurilaista muistuttava konstruktio” ja investoinnin takaisinmaksuaikatavoite oli alle 2,5 vuotta.

Myös tuotteen sopivuus automaattiseen kokoonpanoon analysoitiin. Robotit olivat ”yksikätisiä kaksisormisia sokeita ja tyhmiä” koneita, jotka eivät juurikaan osanneet sopeutua muutoksiin. Samaa ohjelmaa ne kuitenkin toistivat ahkerasti tunnista toiseen. Samat seikat koskivat osien ja materiaalien syöttölaitteita. (Nykyään robottien sensorit ja softat ovat paljon kehittyneempiä.)

Mitä saatiin aikaan? Tuoteperheeseen, sen tuotteisiin ja osiin tehtiin analysoinnin aikana monia kokoonpanoystävällisyyttä parantavia muutoksia. Osiin lisättiin esimerkiksi viisteitä paikoilleen menon helpottamiseksi ja osien tasalaatuisuutta parannettiin merkittävästi. Standardisointi, mitoitukset, toleranssiketjut ja välykset tarkistettiin ja suunniteltiin sopiviksi.

Tuotantoinvestoinnin suunnittelun ja käyttöönoton yhteydessä havaittiin lisää parannustarpeita. Käyttöönotosta alkaen uuden järjestelmän toimintaa seurattiin tarkasti lokikirjan avulla ja tästä saatiin tietoa parannustarpeisiin. Jatkuva parantaminen oli tärkeää järkevän tekemisen, oppimisen ja investointilaskelman takaisinmaksuajan kannalta. Pienetkin toistuvat häiriöt olisivat muuten vaikuttaneet paljon käyttöasteeseen.

Tavoitteeseen päästiin, vaikka monta yllätystä mahtui matkan varrelle. Tuotteesta ei tullut aivan ”ideaali hampurilainen”. Joitakin vaikeasti käsiteltäviä osia ja poikkeavia kokoonpanosuuntia jäi seuraavaan parannuskierrokseen.

AVIX ohjelman visuaalinen data-analyysi- ja suunnitteluominaisuudet olisivat olleet hyvä apu tuossakin projektissa, mutta silloin ohjelmaa ei ollut vielä saatavana. Mutta nyt on. Lisäksi ohjelmat ovat helppokäyttöisiä ja edullisia.

***

AVIX DFX – Design for X moduli sisältää DFA- ja X-työkalut:

 • DFA Design for Assembly eli tuotteen kokoonpanoystävällisyyden analysointi ja parantaminen manuaalisen ja automaattisen kokoonpanon kannalta (DFA2 järjestelmä).
 • X-työkalut sisältävät tuotteen Service- eli huollettavuuden ja Environment- eli ympäristöystävällisyyden analysoinnin ja parantamisen kriteerit. Muitakin kriteerejä on saatavana ja samoin asiakas- ja osakategoriakohtaiset kriteerit ovat mahdollisia optioita.

AVIX DFX työkalut sopivat uusille ja vanhoille tuotteille sekä kaikenlaisille kokoonpanon prosesseille. Esimerkiksi paikkakokoonpano, solut, linjat, joustavat high mix linjat, manuaalinen sekä automaattinen kokoonpano ovat hyviä kohteita. X-työkalut sopivat niitä koskeviin prosesseihin.

AVIX käyttäjien tuotteet vaihtelevat ”mikroskoopin alla koottavista elektroniikkatuotteista suuriin koneisiin ja jopa tuulimyllyn kokoisiin asti”.

DFA analyysissä tuote- ja osakohtaisiin monivalintakysymyksiin vastataan ja punaiset ongelmakohdat nähdään Heat Map -grafiikassa. Osakohtainen visualisointi. Yllä analysointi alkuvaiheessa.

DFX ja DFA analyysin ja suunnittelun lähtödatana voi käyttää cad-, osaluettelo- ja tuoterakennetietoja. Samoin aika- ja vaihedataa voi käyttää, jos sitä on saatavana.

Analysointi ja suunnittelu toimii hyvin myös video-, valokuva- ja animaatioaineistolla. Näitä voi käyttää alusta alkaen tai myöhemmin suunnittelun edetessä esimerkiksi protovaiheesta alkaen.

DFX analyysi tehdään vastaamalla tuote- ja osakohtaisiin opastettuihin monivalintakysymyksiin.

AVIX DFX analyysin tuloksena saadaan raportti, DFA-indeksi, ongelmakohtien visualisointi sekä muistiinpanot priorisoituna. X-kriteereistä saadaan myös dokumentointi. Aikatieto saadaan AVIX Methodilla.

***

AVIX tuotannonkehitystyökalut toimivat sulavasti yhdessä AVIX DFX modulin kanssa. Alla tietoja näistä:

AVIX Methodilla suunnitellaan kokoonpanon vaiheistus ja saadaan luotettava aikatieto sekä työohje.
Methodiin tuotua osaluetteloa ja tuoterakennetta hyödynnetään DFA analyysissä. Osat järjestetään kokoonpanojärjestykseen (drag-drop, editointi, osien lisäys ja poisto ok)
 • AVIX Method – Prosessin ja työvaiheiden suunnittelu, aika ja työohjeet. Tämä on perustyökalu. Methodilla tehdään työn vaiheistus ja siinä on osaluettelon ja tuoterakenteen import-ominaisuudet DFX tarpeita varten. Method on monipuolinen työkalu suunnitteluun, analysointiin, parantamiseen ja standardisointiin. Sillä voi suunnitella ja vertailla vaihtoehtoja sekä simuloida parannusten vaikutusta. Method sisältää aikatyökalut mm. standardiajat ja kirjaston sekä työvaiheiden LEAN-luokittelut jalostava, hukka jne. Tuloksena saadaan visuaalinen analyysi / suunnitelma, raportit, työohjeet check-listana ja AVIX Shop Floor Viewerin ”dynaamisina työohjeina” / videotyöohjeina.
AVIX Shop Floor Viewer dynaamiset työohjeet web-käyttöliittymässä. Data saadaan automaattisesti Methodin työvaihesuunnitelmasta.
 • AVIX Shop Floor Viewer ”dynaamiset videotyöohjeet”  Järjestelmä hyödyntää automaattisesti Method- ja Resource Balance visualisoinnit ja datan.Klikkailtavat työohjeet web-käyttöliittymällävoivat sisältää videoita, kuvia, animaatioita, ohjetekstejä, linkkejä dokumentteihin jne. Viewer helpottaa oppimista, tuotantoa ja monia keskusteluja DFX ja DFA projekteissa.
 • AVIX Resource Balance – Linjan läpimeno, tasapainotus ja kehittäminen. Linjakehittäjän työkalu. Solu- ja linjavaihtoehtojen suunnittelu ja vertailu, tuotemallien, varianttien ja resurssien huomiointi tasapainotuksessa. Tällä on iso vaikutus läpimenoon, resurssien käyttöasteeseen ja tasaiseen kuormitukseen. Esimerkiksi kokoonpanossa tuotemoduloinnin puutteet vaikeuttavat linjan tasapainotusta ja tehokasta tuotantoa. Hyödyntää Method datan lähtötietona.
 • AVIX Execution Optimizer – Joustavan high mix kokoonpanolinjan työjonon pullonkaulojen visualisointi, kun linjalla kootaan peräkkäin erilaisia tuotteita ja variantteja. Täydentää Resource Balancea.
AVIX FMEA kokoonpanoprosessin riskianalyysi alkamassa.
 • AVIX FMEA – Prosessin riskianalyysi (Failure Mode and Effects Analysis eli vika- ja vaikutusanalyysi). Hyödyntää Method datan lähtötietona.
Method vaiheistus ja visualisointi on lähtödata ergonomian analysoinnille.
 • AVIX Ergo – Turvallisuuden ja ergonomian analysointi. Esimerkiksi kokoonpanolinjan ergonominen tasapainotus. Hyödyntää Method datan lähtötietona.
 • Methodia täydentävät aikatutkimustyökalut. Näitä ovat mm. stop-watch time study-moduli ja useat erilaiset MTM:ään perustuvat liikeaikatutkimusjärjestelmät (standardiajat) .
 • AVIX Connector – Datan Import / Export AVIX:in ja esim. PDM-, ERP- ja MES – järjestelmien välillä, kun tarpeet ovat ”excel-käyttöä” monipuolisemmat.

***

AVIX käyttötavan voi valita joustavasti oman tarpeen mukaan. Esimerkiksi mitä AVIX moduleja/työkaluja, lähtödataa, visualisointia ja vaiheistustapaa käytetään. Kokoonpanon vaiheistuksessa käyttäjä voi valita sisältääkö vaiheistus vain ”suoraviivaiset lyhyet kokoonpanovaiheet ja kiinnittämisen” tai sisältääkö se myös ”layoutista riipuvat vaiheet” kuten osien otot, siirrot, käsittelyt jne. Analysoinnin ja suunnittelun voi aloittaa pikatyylillä jota tarkennetaan ja täydennetään myöhemmin.

Tuotteen kokoonpantavuuden, huollettavuuden, ympäristöystävällisyyden ja tehokkaan tuotannon suunnittelussa tarvitaan monenlaista asiantuntemusta.

AVIX visualisoi faktat luotettavasti ja erittäin havainnollisesti. Tämä helpottaa organisaation eri osien välistä yhteistyötä. Samoin yhteistyö ulkoisten kumppanien kanssa helpottuu. Esimerkiksi tuotekehityksen, tuotannon, oston, logistiikan, laadun, kunnossapidon, aftersalesin, työterveyden ja ympäristöystävällisyyskehittäjien välinen yhteistyö paranee.

Organisaation eri osat voivat käyttää samaa AVIX perusdataa omissa analyyseissään. Tämä nopeuttaa kehittämistä.

Lisätiedot: Samuli Vuorinen, info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263