CIMTEAM – Kilpailuedun kehittäjä – Puhelin 0400 700 263 – E-mail info@cimteam.fi

Digitaaliset ja videotyökalut tuotannon kehittäjille ja kouluttajille

 • AVIX ohjelma yhdistää videoanalyysin ja visualisoinnit työmenetelmien ja prosessin analysointiin ja parantamiseen. Työkaluja LEAN, SMED, FMEA, ergonomia, työntutkimus, DFA jne. Lue lisää…
 • AVIX automatisoi työohjeiden ja raporttien tekoa. Lue lisää…

Palvelut

 • AVIX ohjelmien koulutus ja resurssit projekteihin. Lue lisää…
 • Tuottavuus ja laatu aiheiden asiakaskohtainen valmennus ja konsultointi. Lue lisää…

AVIX teollisuudessa ja palvelualoilla

TAVOITTEENA OSAAMINEN, LAATU, TEHOKKUUS JA TYÖHYVINVOINTI

AVIX sopii henkilö-, ryhmä-, kone- ja robottitöiden analysointiin, parantamiseen ja työohjeiden tekoon.

AVIX on suosittu monissa käyttökohteissa: Työmenetelmien ja prosessien analysointi ja parantaminen, best practise – työmenetelmät, standardisointi, visuaaliset työohjeet kuten tarkistuslistat ja videotyöohjeet, perehdyttäminen, työntutkimus (kellotus, liikeaikatutkimus, havainnointi, standardiajat), LEAN, hukat, prosessin läpimeno, linjabalansointi (myös joustavat kokoonpanolinjat), nopeat vakioasetukset / tuotevaihdot SMED, riskianalyysit FMEA, tuotteiden valmistusystävällisyys DFM DFA, turvallisuus ja ergonomia, yhteistyö ja motivointi, data-lähtöinen johtaminen ja toiminnan optimointi.

AVIX visualisoi ja automatisoi

VISUAALINEN DATA-ANALYYSI KOKONAISUUDESTA JA YKSITYISKOHDISTA. Työmenetelmien ja prosessien tiedot, aika, jalostava työ ja hukat nähdään visuaalisesti VIDEOIDEN, CAD- JA VALOKUVIEN SEKÄ ANIMAATIOIDEN kanssa. Data voidaan suodattaa, priorisoida ja luokitella. Asiat nähdään selkeästi ja tärkeisiin ongelmiin ja parannuskohtiin päästään käsiksi.

AVIX automatisoi kehittäjien ja dokumentoijien rutiinityötä. Samaa dataa ja visualisointeja voidaan käyttää moniin eri tarpeisiin. Tiedot päivittyvät eri suuntiin ja aikaa säästyy. Esimerkkinä työmenetelmien parantaminen, linjabalansointi, työntutkimus, ergonomia ja työohjeet samalla datalla.

AVIX auttaa parannusten suunnittelussa ja vaikutus nähdään. Ohjelma on tehokas suunnittelutyökalu uusien ja vanhojen työmenetelmien ja prosessien kehittäjille. Myös AVIX prosessikirjasto, standardiajat ja tuotevarianttityökalut nopeuttavat työtä.

AVIX on helppo oppia ja nopea käyttää. Käyttötavan voi valita joustavasti oman tarpeen mukaan esimerkiksi pikatyyli tai tarkempi. Pikatyylillä aloitettua voi tarkentaa myöhemmin. Käyttäjät ovat tuotannon, tuotteiden ja palveluiden kehittäjiä, työohjeiden tekijöitä, työntutkijoita, esimiehiä, tiimivetäjiä ja työntekijöitä.

AVIX ja LEAN

AVIX videoanalyysiin on yhdistetty LEAN -kehittäjän työkalut. Arvoa lisäävää eli jalostavaa työtä on se mistä asiakas haluaa maksaa. AVIX työkalut auttavat arvoa lisäävän työn lisäämisessä, hukan poistossa, prosessin virtaus- ja resurssitehokkuuden parantamisessa, 5S kehityksessä, standardisoinnissa, yhteistyössä, osallistumisessa ja motivoinnissa. Visuaalisuudesta on iso apu LEAN toiminnan käytäntöön viennissä ja valmennuksessa. Monet huipputason LEAN -yritykset käyttävät AVIX ohjelmia.

AVIX tuloksia ja referenssejä jo yli 10 vuoden ajalta

 • 30% Parempi tehokkuus henkilötyössä
 • 50% Nopeampi koneiden ja linjojen tuotevaihto SMED
 • 50% Aikasäästö kehittäjien ja dokumentoijien rutiinityössä
 • Nopeuttaa oppimista ja parannusten toteutusta
 • Parantaa vuorovaikutusta, motivaatiota ja työhyvinvointia

REFERENSSEJÄ on monilla toimialoilla mm. teknologiateollisuudessa, kone-, laite- ja elektroniikkayrityksissä, medical- ja elintarvikealoilla sekä koulutusorganisaatioissa. AVIX sopii pienille ja isoille yrityksille. Käytöstä on Suomessa ja maailmalla yli 10 vuoden kokemus.

Helppo aloitus – ota yhteyttä

 • Myynti, koulutus, testit ja pilotit
 • Puhelin 0400 700 263 ja E-mail info@cimteam.fi