Referenssit


Cimteam Oy:n asiakkaat ovat isoja ja pieniä organisaatioita eri toimialoilla. Asiakkaat ovat teollisuus- ja palvelualan yrityksiä sekä koulutusorganisaatioita. Monet asiakkaat edustavat alansa huipputasoa ja ovat TOP 5 joukossa Suomessa ja jopa globaalisti.

Asiakasprojekteja on toteutettu vuodesta 1991 alkaen yli 500 kpl ja yli 90% asiakkaista on tilannut uudelleen.

Koulutusprojekteissa on ollut yhteistyökumppaneina koti- ja ulkomaalaisia kärkiyrityksiä, yliopistoja, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja rahoittajia.

AVIX käyttäjien palautetta

AVIX ohjelmia käytetään kymmenissä suomalaisissa yrityksissä, pienissä ja isoissa aina globaalikäyttäjiin asti. Alla kokemuksia.

***

“AviX on antanut uuden tavan tutkia työmenetelmiä ja kehittää tuotantoa.
AviX videoanalyysistä jää tallenne, jota voidaan tutkia yhä uudelleen ja etsiä uutta kehitettävää. AviX on tehnyt kokoonpanon vaiheistuksesta ja tasapainotuksesta yksinkertaista ja helppoa.”

***

“AviX on visuaalisuudellaan helpottanut yhteistyötä tuotannonsuunnittelun, työnjohdon ja työntekijöiden välillä linjan tasapainottamisessa.”

***

“AVIX on mahdollistanut meille esisarjavaiheen entistä kattavamman dokumentoinnin, ongelmakohtien nopean löytämisen/analysoinnin ja antanut uudenlaisen mahdollisuuden palata myös myöhemmin tilanteeseen. Edut korostuvat uudella tuotteella.”

***

“AVIXin avulla toiminnan tasoa on helppo visualisoida ja tehdä tuotannon tasapainotushukka sekä potentiaaliset kehityskohteet selkeästi näkyviksi. Parannustoimenpiteiden suunnittelu on tämän jälkeen selkeää kehitystiimin ja työntekijöiden kesken, kun muutosten vaikutuksia voi arvioida välittömästi.”

***

”AVIX on monipuolinen tuotannon ja työmenetelmien kehittämiseen soveltuva ohjelma.  Olemme pystyneet analysoimaan töitä videoilta ja hyödyntämään AVIX:n monipuolisia raportointimahdollisuuksia sekä tehneet sillä selkeitä ja havainnollisia työohjeita työnopastukseen ja tuotannon käyttöön.”

Jouko Ruhkala, menetelmäkehitys, Oilon Oy

***

”AviX on nykyaikainen videoanalyysi-työkalu, mitä hyödyntämällä hukat ja ylimääräiset välivaiheet saadaan helposti eliminoitua.  AviXin avulla me Kyrel:llä pääsemme entistä paremmin keskittymään jalostaviin työvaiheisiin, kohti tehokasta lopputulosta”

***

” Ulvilan Konepaja Oy on perheyritys, joka on perustettu 65 vuotta sitten ja se työllistää nykyään noin 70 henkilöä. Yritys on tyypillinen alihankintakonepaja.

AVIX on silmiä avaava menetelmä kaikille organisaation tasoille ja helppo tapa saada hyväksyntä ja aloitus kehitystyölle.

Kun näet miten työ tehdään ja prosessi toimii, niin huomaat että se voidaan tehdä myös toisella ja tehokkaammalla tavalla.

AVIX Method on hyödyllinen työkalu ja se auttaa demonstroimaan kehitystyön todelliset tulokset, koska sillä voidaan analysoida aika sekä ennen että jälkeen kehitystyön.

Ulvilan Konepajassa me pystyimme AVIX ohjelman avulla virtaviivaistamaan ja parantamaan materiaalinkäsittelyä hitsausprosesseissa.”

Tuotannon kehitys, Ulvilan konepaja Oy

***

“Hankimme Cimteamin kautta AviX Method osion meille vajaa vuosi sitten, emme ole katuneet!

Ohjelma on loistava vertailtaessa työmenetelmiä toisiinsa. Ohjelman avulla erilaiset työmenetelmäerot ja parhaat menetelmät löytyvät helposti. Aiemmin aikaa tuhrautui useisiin kellotusvariaatioihin, kun tutkittiin menetelmien paremmuutta ja niiden sisältämiä työmenetelmäeroja.

Myös ergonomia hyvä/huono tulee selkeästi esille elävää kuvaa katsellessa ja toistaessa. Ohjelman avulla linjojen kuormituksen jakaminen on helpottunut todella paljon – säästämme rahaa, niin aikajanalla, kuin työterveyskin huomioiden.

Hukan esiin tuominen ja esittäminen kaikille on helppoa. Ohjelman avulla, yhdistettynä vaikkapa aikapiirakkaan, hävityn tuotoksen voi havainnollistaa oivallisesti. Me olemme tyytyväisiä!”

Keijo Vihavainen, menetelmäsuunnittelu, Antti-Teollisuus Oy

***

“Opiskelijat ovat käyttäneet AVIXia tuotekehityksen kurssilla tuotteen kokoonpantavuuden analyysissä. Ohjelmisto on helppokäyttöinen ja visuaalinen. Se on auttanut havainnollistamaan monia kokoonpantavuuteen liittyviä tekijöitä. Sillä voi myös nopeasti vertailla erilaisia kokoonpanoversioita keskenään.

3D CAD-mallien avulla se soveltuu mainiosti myös uusien tuotteiden kokoonpantavuuden analysointiin.

Työelämäprojektien yhteydessä AVIXia on sovellettu kokoonpano-ohjeiden laadintaan.”

Heikki Paavilainen lehtori ja Janne Nuotio lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

***

“AVIX ohjelmiston käyttö syvensi oppimista ja kokoonpanon analyysia.
AVIX ohjelmistossa oli hyvät kuvaukset kokoonpanon tutkimisesta eri kanteilta.”

Opiskelija, Aalto yliopisto

“AVIX DFA-moduulin käyttö helpotti kokoonpanon analysointia ja syvensi oppimista koneenrakennustekniikan kurssillla.”

Opetusassistentti, Aalto yliopisto

DFA = Design for assembly eli tuotteen kokoonpanoystävällisyys

***

Konsultointipalautetta

“Cimteamin kanssa kävimme tuotantoprosessimme läpi alusta loppuun. Projekti sai meidät näkemään tuotannon uudesta perspektiivistä ja ymmärtämään paremmin kasvutavoitteidemme tuomia haasteita. Cimteamin avulla olemme nyt lähteneet tehostamaan tuotantoprosesseja, jotta olemme valmiina huomattavaan kasvuun tulevaisuudessa”

Vesa Kukkamo, CEO ACA-Systems Oy