AVIX


AVIX ohjelmat

AVIX on visuaalinen työkalu tekemisen tehostamiseen ja oppimisen nopeuttamiseen.

TULOKSET ovat tyypillisesti kaksinumeroisia parannusprosentteja. Tuotot ovat tuhansia tai jopa miljoonia euroja vuodessa. Tulos perustuu faktojen visualisointiin, tekemisen järkevöittämiseen ja hyvään perehdyttämiseen.

AVIX käyttäjät ovat työmenetelmien, prosessien, tuotteiden ja palveluiden suunnittelijoita, analysoijia, kehittäjiä, kouluttajia ja työohjeiden tekijöitä.

Ideana on VIDEOANALYYSIN, cad- ja valokuvien, tuote- ja prosessi-datan yhdistäminen kehittäjän työkaluihin.

AVIX automatisoi kehittäjien ja dokumentoijien rutiinityötä. Samaa dataa hyödynnetään monen analyysin ja suunnitelman tarpeisiin, raporttien ja työohjeiden tekoa automatisoidaan. Työ nopeutuu 50 %

AVIX on helppo ja käyttötyylin voi valita joustavasti. Käytössä ei tarvita pelkästään siihen erikoistunutta henkilöä. Peruskoulutus (esim. 2 pv) ja käytön organisointi tarvitaan.

AVIX MODULIT / TYÖKALUT [lue lisää]

MYYNTI, KOULUTUS JA TUKI Puhelin 0400 700 263 E-mail info@cimteam.fi

UUDET VERSIOT  https://community.solme.se/

VALMISTAJA  www.avix.eu

TULOKSIA JA REFERENSSEJÄ

 • 30 % parempi tehokkuus henkilötyössä (10 – 1000 %)
 • 30 % parempi prosessin virtaus- ja resurssitehokkuus (10 – 1000 %)
 • 5 – 100 % parempi tehokkuus kone- ja robottityössä (esim. tuotantolinjat)
 • 50 % nopeammat koneasetukset ja tuotevaihdot SMED
 • Parempi tuotteiden valmistusystävällisyys DFX DFA DFM. Tämän vaikutus on kymmeniä prosentteja uuden tuotteen tuote- ja tuotannollistamiskustannuksiin sekä time-to-market aikaan.
 • Nopea oppiminen
 • Parempi vuorovaikutus, yhteistyö ja motivaatio
 • AVIX investoinnin takaisinmaksuaika on erittäin nopea, usein vain joitakin viikkoja. Hinnat sopivat kaiken kokoisille organisaatioille.

REFERENSSEJÄ on monilla aloilla, teollisuus- ja palveluyrityksissä, pienissä ja isoissa organisaatioissa, Suomessa ja muualla. Esimerkiksi monet suomalaiset ja täällä toimivat kansainväliset pörssiyritykset sekä niiden yhteistyöverkostot käyttävät AVIX työkaluja. AVIX on suosittu sadoissa yrityksessä.

Lisää tietoa tuloksista ja referensseistä: info@cimteam.fi

AVIX MODULIT / TYÖKALUT

 • Method
 • Resource Balance
 • SMED
 • FMEA
 • DFX (DFA DFM)
 • Ergo
 • Execution Optimizer
 • Shop Floor Viewer
 • Connector

Moduleja voi hankkia tarpeen mukaan. Kaikille on yhteistä hyvä visualisointi ja kehittäjän työkalut. Lisenssityypit ovat kiinteä yhteen pc:hen ja erilaiset kelluvat laajempiin järjestelmiin.

DATAN IMPORT/EXPORT

Osaluetteloiden, tuoterakenteiden, prosessivaiheiden, aikojen ja työkalujen import toimii. Monia raportteja ja datan export-mahdollisuuksia.

DOKUMENTIT JA ARKISTOT

Analyysitiedostot,  työohjeet, videot jne. ovat käyttäjän oman organisaation dokumenttihallinnan ja tietoturvan piirissä.

AVIX HISTORIA

Ohjelman kehittäjä on SOLME AB Ruotsissa ja sen kehityskumppaneita ovat  mm. Scania ja SKF. Käytöstä on yli 10 vuoden kokemus Ruotsissa, Suomessa, Saksassa, muualla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Nykyään AVIX on globaalissa käytössä.

AVIX Method

Method on perustyökalu työmenetelmien, prosessien, tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun, analysointiin, kehittämiseen, standardointiin, perehdyttämiseen  ja työohjeiden tekoon.

VIDEOT, CAD- ja VALOKUVAT, osaluettelot, työkalutiedot jne. ovat apuna, mutta AVIX toimii myös ilman näitä.

Method käyttäjien prosessiajat vaihtelevat alle minuutista yli sataan tuntiin. AVIXia voi käyttää joustavasti eri tyyleillä, vaiheistuksen voi tehdä tarkasti tai pikatyylillä karkeammin. Haluttuja kohtia voi visualisoida ja tarkentaa tarvittaessa myöhemmin.

Sekä kokonaisuus että yksityiskohdat nähdään. Esimerkiksi prosessin pullonkaulaan voidaan zoomata sisään ja sen vaiheet, ajat ja hukat nähdään. Tärkeisiin parannuksiin päästään käsiksi.

OMINAISUUKSIA

 • Menetelmäkehitys
 • Menetelmien standardisointi
 • Työohjeet (visuaalisten ohjeiden tekoa automatisoidaan)
 • Perehdyttäminen
 • Työntutkimus (monia työkaluja ja mahdollisuuksia, myös standardiajat ja liikeaikatutkimus, havainnointi)
 • LEAN (jalostava, hukka, prosessin läpimeno, 5S jne.)
 • Parantaminen (menetelmät, työvälineet, työpisteet, turvallisuus, layout, tuotteet, palvelut jne.)
 • Ongelmien ratkaisu
 • Aika- ja kustannusanalyysit

Katso demovideo

AVIX Resource Balance

Resource Balance on työkalu tuotantolinjojen ja solujen suunnitteluun, analysointiin ja kehittämiseen.

Prosessin läpimeno, työt, vaiheet, pullonkaulat ja resurssit analysoidaan. Tasapainotushukka eli BALANCE LOSS minimoidaan.

Tavoitteena on prosessin sujuva ja luotettava läpimeno sekä resurssien järkevä käyttöaste.

OMINAISUUKSIA

 • Resource Balance käyttää samaa  dataa Methodin kanssa ja tiedot päivittyvät molempiin suuntiin. VIDEOT, CAD jne. visualisoinnit toimivat.
 • Tasapainotus toimii myös eri tuotemallit, optiot ja variantit huomioiden (ns. mixed-model linja ja one piece flow).
 • Erilaisia linjaratkaisuja, kokeilutasapainotuksia ja resurssointeja on helppo suunnitella ja vertailla.
 • Laatu- ja aikavaihtelu vaikeuttaa prosessin läpimenoa ja linjan tasapainotusta. AVIX Method auttaa haitallisen vaihtelun minimoinnissa menetelmien standardoinnin, työohjeiden, perehdyttämisen ja ongelmien ratkaisun avulla.

Katso demovideo

AVIX SMED

AVIX SMED sisältää video-analyysin ja työkalut koneiden, solujen, linjojen ja tilojen TUOTEVAIHDON / LAJIVAIHDON / ASETUSTYÖN  analysointiin, kehittämiseen, perehdyttämiseen ja työohjeiden tekoon.

Tavoitteena on mahdollisimman lyhyt koneseisokki ja standardisoitu työmenetelmä. Lyhyt asetusaika auttaa tehokkaassa ja laadukkaassa pienerätuotannossa (OEE, KNL).

OMINAISUUKSIA

 • Parhaan menetelmän analysointi, suunnittelu ja standardisointi
 • Yhdessä kehittäminen
 • Työohjeet kaikille työntekijöille (visuaaliset check-listat, prosessin läpimenografiikka, videot)
 • Perehdyttäminen

Katso demovideo


SMED tulee sanoista ”Single-Minute Exchange of Die” ja se on tunnettu LEAN työkalu.

Paljon käytetty SMED-esimerkki on F1 varikon nopea renkaanvaihto ryhmätyönä. Tässä on päästy jo alle kahteen sekuntiin.

AVIX FMEA

FMEA riskianalyysi on ennalta ehkäisevä laatumenetelmä.

Tavoitteena on riskien tunnistaminen sekä niiden vakavuuden, todennäköisyyden, havaittavuuden hyväksyttävyyden arviointi. Tarvittaessa päätetään toimenpiteistä siten, että riski saadaan hyväksyttävälle tasolle.

Riskit voivat liittyä esim. teknisiin asioihin, olosuhteisiin ja osaamiseen.

OMINAISUUKSIA

 • FMEA riskianalyysi ja Control Plan
 • Hyödyntää AVIX Method, Resource Balance ja/tai SMED datan lähtötietona.
 • Prosessitiedot, resurssit, vaiheet, VIDEOT, CAD- ja VALOKUVAT jne.
 • Muutos lähtötiedoissa päivittyy FMEA analyysiin.
 • FMEA tulee sanoista ”Failure Mode and Effect Analysis”, suomeksi VVA ”vika- ja vaikutusanalyysi”.

Katso demovideo

AVIX DFX (DFA)

DFX on työkalu tuotteen kokoonpanoystävällisyyden analysointiin ja parantamiseen CAD-, VIDEO- jne. visualisoinnin, osaluettelon ja tuoterakenteen avulla. Lähtötiedot saadaan AVIX Methodista.

Kokoonpantavuuden analysoinnilla on suuri vaikutus tuotteen kustannuksiin, tuotannollistamiseen, aikatauluun ja muutosten määrään (time to market, ramp-up).

OMINAISUUKSIA

 • AVIX DFX sopii uusille ja vanhoille tuotteille.
 • Sisältää opastavat kysymykset manuaaliseen ja automaattisen kokoonpanoon (tuote- ja osataso, DFA2 kysymykset).
 • Analyysi- ja kehitystyökalut ovat helppokäyttöiset
 • Visuaalinen raportti
 • Optiona omat kysymykset osatyypin mukaan.
 • Toimii hyvin AVIX Methodin kanssa. Tuotenäkökulman lisäksi menetelmäsuunnittelu, aikatutkimus, työpiste- ja linjasuunnitelmat voidaan tehdä CAD-tiedoilla tuotekehitysvaiheessa.

Katso demovideo

DFX = Design for anything (kokoonpano, huolto, jne.)

DFA = Design for assembly

AVIX Ergo

Ergonomian analysointi videoiden avulla. Lähtötiedot saadaan AVIX Methodista.

OMINAISUUKSIA

 • Ergonomiset tilanteet ja rasitustiedot lisätään prosessin työvaiheisiin videoiden, ihmismallin ja Borg CR-10 asteikon avulla
 • Ergonomiset tilanteet saadaan automaattisesti, kun Method vaiheistus tehdään AVIX standardiliikkeiden, kuten vartalon taivutus ja kierto, avulla.
 • Ergo- ja muistiinpanoraportit
 • Koulutusaineisto (vaiheet ja videot)
 • Ergonomisten tilanteiden ja muistiinpanojen pikahaku-filtteri

Katso demovideo

AVIX Execution Optimizer

Execution Optimizer täydentää AVIX Resource Balancea.

Linjan tasapainotuksen analysointi tilausten, tuotevarianttien ja työjonon tiedoilla. Lähtötietojen import.

Pullonkaulatyöpisteet ja -resurssit nähdään HEAT MAP – grafiikassa.

Analyysistä on suuri hyöty esimerkiksi kokoonpanolinjalla, jolla kootaan peräkkäin eri tuotemalleja erilaisilla varusteilla ja optioilla. Läpimenon luotettavuus ja resurssien käyttöaste paranevat.

Katso demovideo

AVIX Shop Floor Viewer

Shop Floor Viewer on AVIX analyysien ja työohjeiden katselu- ja jakelujärjestelmä web-käyttöliittymällä.

OMINAISUUKSIA

 • HUIPPULUOKAN VISUALISOINNIT, videot, cad, valokuvat, linkit pdf-dokumentteihin jne. toimivat.
 • AUTOMATISOI OHJEIDEN TEKOA JA YLLÄPITOA. Hyödyntää AVIX Method, Resource Balance ja SMED tiedot.
 • Toimii kiinteissä ja mobiilinäytöissä kuten tableteissa, Windows ja selainsuositus Chrome ja Edge
 • Kokonaisuus ja yksityiskohdat nähdään. Yleisnäkymä ja tarkemmat vaihekohtaiset tiedot.
 • Käyttötyylin voi valita esimerkiksi pikakäyttö tai tarkka vaiheiden läpikäynti ja kertaaminen. Viewer on hyvä sekä harjaantuneen ammattilaisen että aloittelijan tarpeissa.
 • Osaa hyödyntää Resource Balancen tuotevarianttikoodit. Esim. työpisteessä luetaan tilauksen viivakoodi ja saadaan tuotteen, varusteiden ja optioiden oikeat ohjesivut näyttöön.

AVIX Connector

Connector on työkalu datan import ja export tarpeisiin, kun Excel ei riitä.

OMINAISUUKSIA

 • Import esim. ERP-, PLM- ja tuotannonohjausjärjestelmistä.
 • Export asiakaskohtaisiin työohjeisiin, raportteihin ja muihin järjestelmiin kuten ERP ja MES.
 • Connector moduliin sisältyy tyypillisesti räätälöintityö, joka tarjotaan määrittelyn perusteella.

LEAN

AVIX auttaa asiakaslähtöisen, osallistavan ja visuaalisen johtamisen ja toiminnan kehittämistä.

Monet AVIX käyttäjät kehittävät LEAN toimintaansa. Tulokset ovat hyviä, asiat ymmärretään entistä paremmin ja samalla tavalla. Esimerkiksi hukan poisto ja parannukset toimivat myös käytännössä. Kokeneiden ammattilaistenkin toiminta on täsmentynyt merkittävästi.

Huippuluokan LEAN –yritys Scania on yksi AVIX ohjelmien kehityskumppaneista.

AVIX käytön LEAN esimerkkejä:

 • AVIX Method visualisoi perustiedot ja hukat prosessista ja sen yksityiskohdista. Sen jälkeen AVIX auttaa parannusten suunnittelussa, ongelmien selvityksessä, työohjeissa ja perehdyttämisessä. Kehittäminen yhteistyönä helpottuu monessa kohdassa.
 • AVIX Resource Balancen grafiikka  auttaa prosessin läpimenon ja pullonkaulojen analysoinnissa.
 • Jalostavan ja hukan osuudet, aika ja sijainti nähdään aika- ja läpimenoraporteissa sekä pika-filtterin tuloksissa.

VISUAALISET TYÖOHJEET

AVIX AUTOMATISOI työohjeiden tekoa ja ylläpitoa.

Työohjeet saadaan Method, Resource Balance ja SMED analyyseistä sekä Shop Floor Viewer -järjestelmästä. Ryhmätyössä ohjeet saadaan ryhmän jokaiselle jäsenelle.

Työohjeiden taustalla on paljon tutkimus- ja yhteistyötä huippuyritysten kanssa.

OMINAISUUKSIA

 • Visualisoinnissa voi käyttää VIDEOITA, CAD- JA VALOKUVIA, GRAFIIKKAA, dokumenttilinkkejä, tekstejä ja värejä.
 • TARKISTUSLISTAT ELI CHECK-LISTAT saadaan sekä lyhyinä tiiviinä että pitempinä visuaalisina versioina. Tiedostot pdf, excel, powerpoint, word, html jne. Ohjeita voi käyttää paperi- ja digi-muodoissa.
 • VIDEO-OHJE saadaan joko koko analyysistä tai halutuista vaiheista. Esimerkiksi mp4 filmi saadaan analyysin automaattiajolla ja edullisella lisäohjelmalla.
 • INTERAKTIIVINEN VIDEO-OHJE SAADAAN AVIX SHOP FLOOR VIEWERILLA. Viewer on ratkaisu analyysien ja työohjeiden katseluun web-käyttöliittymällä. Se tarjoaa monipuoliset visualisoinnit ja tiedot. Videoita, kuvia, ohjetietoja jne. voi katsoa vaiheittain samalla tavalla kuin analyysissä. Työohjeen tekoa automatisoidaan.
 • Optiot: Asiakaskohtaiset ohjemallit sekä huomiosymbolit.

Videokamerat

Suositus kamera-asetuksiin: MP4 tiedosto (H.264 MPEG-4 AVC), Full HD 1080p tai 720p terävyys, 30 fps ruutunopeus ja 16:9 kuvasuhde. Myös kameran muistin koko ja tyyppi sekä akku/virransyöttö kannattaa huomioida.

AVIX ohjelman kanssa käytetään perinteisiä ja action-videokameroita, järjestelmäkameroita, kännyköitä jne. Nykyään video-ominaisuus on melkein kaikissa kameroissa.

Kehittämisessä ja havainnointitutkimuksessa on hyötyä laajasta kuvakulmasta. Tällainen on usein action-kamerassa. Niiden etuna on myös pieni koko, monipuoliset kiinnitykset, olosuhdekestävyys sekä mahdollinen monen kameran ohjausmahdollisuus kännykän avulla.

Työohjevideoissa voidaan tarvita lähikuvia pienistä yksityiskohdista. Tällöin kameran zoom-ominaisuudesta on etua. Zoom on perinteisissä videokameroissa, järjestelmäkameroissa ja monessa muussakin.

Kuvaus kannattaa suunnitella. Informoinnit, pelisäännöt ja turvallisuusasiat huomioidaan etukäteen. Kuvaus tehdään siten, että halutut asiat saadaan näkyviin.

Kuvauksen voi tehdä yhtenä tai useana ottona, yhdellä tai monella kameralla. AVIX poistaa ja minimoi videoiden editointitarpeen ennen analyysi-, suunnittelu- ja työohjekäyttöä.