Tuotannon analysointi ja parantaminen videoiden avulla / Julkaistu


AVIX ohjelma on visuaalinen, helppo, nopea ja edullinen työkalu työmenetelmien ja prosessin analysointiin ja parantamiseen.

AVIX on laajassa käytössä monenlaisissa organisaatioissa.

Käytön kohteena voi olla monenlainen ihmisen tekemä työ, ryhmätyö, solu- ja linjatyö, konetyö, robottisolu, automaattisen linjan käyttö ja tuotevaihdot / asetukset, kunnossapito, laadunvarmistus, tuotteen valmistusystävällisyyden parantaminen jne.

Referenssit: AVIX ohjelmia käytetään monilla toimialoilla, pienissä ja isoissa organisaatioissa. Ohjelmaa käytetään Suomessa, Ruotsissa ja monissa muissakin maissa.

TULOKSET OVAT ERITTÄIN HYVÄT.

Visuaalisuus nopeuttaa oppimista, helpottaa yhteistyötä ja osallistumista. Nämä parantavat motivaatiota. Samalla tuottavuuden parannusprosentit ovat yleensä kaksinumeroisia hyvinkin nopeasti.

Automaattiset ominaisuudet nopeuttavat kehittäjien ja dokumentoijien työtä ja parannukset saadaan nopeammin käytäntöön.

Datan tehokas käyttö moniin eri tarkoituksiin tuo monia hyötyjä organisaation eri osille.

.

AVIX METHOD ON PERUSTYÖKALU

KUVA: AVIX METHOD JA NYKYISEN TYÖMENETELMÄN ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN VIDEON AVULLA.
JOKAISTA TYÖVAIHETTA VASTAA VIDEON OIKEA KOHTA.

Aluksi katsotaan filmejä ja samalla tekeminen jaetaan työvaiheisiin.

”AVIX käyttö on helppoa, ei tarvita montaa napin painallusta. Työ pilkotaan osiin / työvaiheisiin / työneriin merkkaamalla työvaiheet. Samalla videon oikea kohta kiinnittyy työvaiheeseen.”

Käyttäjä voi valita vaiheistustavan joustavasti esimerkiksi nopea tai tarkempi vaiheistustapa.

Työvaiheita voi niputtaa myös ryhmiksi ja työvaiheilla voi olla alivaiheita. Alivaiheina voi olla myös liikeaikatutkimuksen ja/tai standardiaikakirjaston elementtejä.

Parannetun suunnitelman voi tehdä lähtö-dataa muokkaamalla ja vaikutus nähdään.

Parannukset sisältävät esim. hukan, ongelmien ja pullonkaulojen poistoa, järkevän tekotavan suunnittelua, parhaiden käytäntöjen eli Best Practise käytäntöjen hyödyntämistä, resurssien ja roolituksen suunnittelua, työohjeita ja perehdyttämistä, työvälineiden ja ergonomian parantamista, työpiste-, layout- ja teknisiä parannuksia, sekä tuotteen valmistusystävällisyyden parantamista DFX DFA.

.

AVIX ANALYYSIN / SUUNNITELMAN DATASTA SAADAAN AUTOMAATTISESTI RAPORTTEJA JA TYÖOHJE


KUVA: AVIX SHOP FLOOR VIEWER DIGITAALINEN TYÖOHJE HYÖDYNTÄÄ AVIX METHOD DATAN JA VISUALISOINNIT AUTOMAATTISESTI.

TYÖVAIHE VALITSEMALLA NÄHDÄÄN KUVAT, VIDEOT, OHJEET JA MUUT TIEDOT.

AVIX Shop Floor Viewer digitaalinen työohje on erittäin edullinen täydennys AVIX Method, Resource Balance ja SMED käyttäjille.

Digiohjeissa toimivat kuvat, videot ja linkit esim. työvaiheen liitetiedostoihin (pdf, excel ym.).

Automatisointi nopeuttaa ohjeen tekoa ja muutospäivityksiä.

AVIX visuaalinen check-lista-työohje sisältyy vakiona Method, Resource Balance ja SMED moduleihin (pdf, excel, ym.) ja saadaan myös automaattisesti analyysin / suunnitelman datasta.

AVIX työohjeet tukevat myös tuotekonfiguraatioiden työohjeita ja kieliversioita.

.

AVIX ON HELPPO JA NOPEA PARANNUSTYÖKALU

.

MENETELMÄN / PROSESSIN ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN VIDEON AVULLA

VIDEOT

Videot voi kuvata yhdellä tai useammalla kameralla. Kamera voi olla puettava “GoPro-tyyppinen action-kamera” tai “perinteinen digivideokamera” tai kännykkä. Nykyään on monipuoliset kuvausmahdollisuudet.

Videosuositus mp4 H.264 ja Full HD tai HD terävyys.

.

AVIX OHJELMALLA

 • Vaiheistus tehdään kun filmit katsotaan (työ pilkotaan osiin / työvaiheisiin) ja samalla filmin oikea kohta kiinnittyy työvaiheeseen
 • Ideat, ongelmat ja hukat saadaan esiin ja voidaan lisätä työvaiheen tietoihin
 • Dataa ja visualisointeja voi tarkastella monipuolisesti, tärkeät asiat saadaan esiin
 • TULOS 1: VISUAALINEN TIETO NYKYTILANTEESTA
 • Parannetun menetelmän/prosessin suunnittelu
 • Suunnittelun voi tehdä lähtötietoja editoimalla ja modifioimalla.
 • Visuaalisuus helpottaa yhteistyötä ja osallistumista. Monipuolista osaamista saadaan mukaan kehittämiseen.
 • Työohje saadaan automaattisesti suunnitelmasta (check-listat ja videotyöohje)
 • TULOS 2: PARANNETTU MENETELMÄ / PROSESSI SUUNNITELTU JA TYÖOHJE
 • Suunnitelman testaus ja perehdyttäminen
 • Tarvittaessa AVIX suunnitelman päivitys
 • Jatkuva parantaminen
 • Standardisointi
 • TULOS 3: PARANNUKSET VAKIINNUTETAAN KÄYTTÖÖN JA SEURATAAN TULOKSIA

VIHJEITÄ

Ideat ja ongelmat voi priorisoida ja luokitella.

Parannusten vaikutus lähtötilanteeseen verrattuna nähdään.

Automaattiset raportit ja työohjeet saa nopeasti. Myös niiden luonnosversiot auttavat kehittämistä ja oppimista, kun sitä tehdään organisaation eri osien välillä. Esim. tuotteiden valmistusystävällisyys.

.

ALLA ON LISÄÄ TIETOA AVIX KÄYTÖN MAHDOLLISUUKSISTA.

.

AVIX OHJELMAA VOI KÄYTTÄÄ MYÖS ILMAN VIDEOITA

Alla kaksi esimerkkiä:

1 Uuden työmenetelmän voi suunnitella ilman videoita standardiaikoja ja standardiaikakirjastoa hyödyntämällä.

2 Uuden tuotteen kokoonpanon voi analysoida ja suunnitella CAD-vaiheessa. AVIX Method, Resource Balance, DFX DFA ja FMEA moduleja voi käyttää videoiden sijasta CAD- ja BOM-datalla (osaluettelo ja rakenne). Työn ositus työvaiheisiin toimii hyvin näiden avulla.

Molemmissa edellisissä voi käyttää apuna AVIX liikeaikatutkimuksen* standardiaikoja ja standardiaikakirjastoa. Aikatietoa voi antaa myös kokemustietoja hyödyntämällä ja arvioimalla.

*Useita MTM-pohjaisia järjestelmiä on tarjolla esim. AVIX standardiajat ja MTM UAS.

Standardiaikakirjaston kansiot ja sisällön voi tehdä käyttäjän tarpeiden mukaan. Kirjastoon voi tuoda kellotettuja työvaiheita ja liikeaikatutkimuksen elementeistä tehtyjä yhdistelmiä (time blocks). Myös käyttäjän omat standardiajat voi importata AVIXiin. Kirjaston elementeissä voi olla aikatiedon lisäksi mukana kuvia, videoita ja muitakin tietoja.

.

AVIX METHOD VISUALISOINTIA JA PERUS-DATAA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ MONEEN TARPEESEEN.

TUPLATYÖ MINIMOITUU JA MUUTOKSET PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI.

Alla esimerkkejä datan hyödyntämisestä.

.

ESIMERKKI 1. LINJAKEHITYS

AVIX Resource Balance on erittäin suosittu linjakehittäjien työkalu.

AVIX Resource Balance moduli hyödyntää AVIX Method datan solun ja linjan kehittämisessä, tasapainotuksessa ja resurssisuunnittelussa.

KUVA: AVIX RESOURCE BALANCE PARANTAA VIRTAUS- JA RESURSSITEHOKKUUTTA.

ISO VAIKUTUS LÄPIMENOAIKAAN, RESURSSIEN MÄÄRÄÄN JA NIIDEN TASAISEEN KUORMITUKSEEN.

Joustavat high mix linjat, joilla kootaan erilaisia tuotemalleja erilaisin konfiguraatioin, varustein ja option, ovat tavallisia käyttökohteita.

Myös robottisolujen ja automaattisten linjojen käyttö ovat tavallisia käyttökohteita. Tuottavuusparannukset ovat olleet isoja.

Kun linjalla tehdään peräkkäin erilaisia tuotteita (one piece flow) niin tasapainotusta voidaan analysoida Resource Balancea täydentävällä Execution Optimizer modulilla.

.

ESIMERKKI 2. ERGONOMIAN PARANTAMINEN JA PROSESSIN RISKIANALYYSI FMEA

AVIX Ergo ja AVIX FMEA modulien työkalut hyödyntävät AVIX Method datan ja visualisoinnit lähtötietona.

KUVA: AVIX ERGO

Vihje 1: Linjan ergonominen tasapainotus.

Vihje 2: Jos AVIX Methodissa on käytetty AVIX liikeaikatutkimuksen elementtejä, niin ne generoivat ergonomia-analyysin perustietoja automaattisesti.

KUVA: AVIX FMEA

Vihje: Jos AVIX standardiaikakirjaston elementti sisältää FMEA-analyysin tiedon, niin elementin käytön yhteydessä myös FMEA tieto tulee automaattisesti mukaan.

.

ESIMERKKI 3. TYÖNTUTKIMUS

Havainnointitutkimus: Voit käyttää AVIX Method, Resource Balance ja SMED moduleja havaintojen tekemiseen. Kohteena voi olla myös ryhmätyö ja automaattisen linjan käyttö ja toiminta. Tuloksia voi suodattaa ja tarkastella numeroina ja visuaalisesti.

Aikatutkimukset: AVIX Method sisältää kellotus- ja standardiaikatyökalut sekä standardiaikakirjaston. Myös arvioaikoja voi käyttää. Standardiajat ja kirjasto toimivat kun AVIXia käytetään videoiden kanssa tai ilman niitä.

Methodia täydentäviä moduleja on saatavana mm. Stopwatch Time Study ja useita erilaisia MTM järjestelmiä esim. MTM UAS.

Käyttäjän omia standardiaikoja ja kokemustietoja voidaan tuoda AVIXin kirjastoon.

.

ESIMERKKI 4. DATAN IMPORT / EXPORT

Vakiona AVIX Method sisältää excel import ja export -ominaisuuksia.

Asiakaskohtaisten monipuolisempien ERP, PDM, MES ym. import/export tarpeiden tekoon on saatavana AVIX Connector moduli.

.

AVIX käyttö tuotannon lähtötilanteen analysoinnissa, parantamisessa ja työohjeiden teossa on hyvin helppoa.

Visuaalisuus ja automaattiset ominaisuudet tarjoavat uudenlaisia käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä organisaatioiden toimintaan.

AVIX ohjelma on modulaarinen ja sen eri työkaluja voi hankkia tarpeen mukaan.

Kaikki käyttäjän data on käyttäjän omassa järjestelmässä ja/tai käyttäjän määrittelemässä paikassa.

.

Cimteam Oy toivottaa iloista ja aurinkoista elokuuta!

Lisätiedot: info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263

Ystävällisin terveisin Samuli Vuorinen Cimteam Oy