Nopea oppiminen ja kehittäminen parantavat turvallisuutta – Uusi AVIX esittelyfilmi / Julkaistu


AVIX ohjelma on visuaalinen työkalu tuotannon ja tuotteiden kehitykseen sekä työohjeisiin.

NÄET VIDEON TÄSTÄ > AVIX esittelyfilmi Youtubessa

*

AVIX auttaa JÄRKEVÄÄN TEKEMISEEN JA TURVALLISUUTEEN liittyvien parannusten toteutusta monella tavalla.

Turvallisuusasiat ovat olleet viime viikkoina niin paljon otsikoissa, että asiaa kannattaa miettiä perusteellisesti myös oman yrityksen ja organisaation näkökulmasta.

*

Esimerkkejä AVIX ohjelman käytön vaikutuksista:

Ihmisten motivaatio, yhteistyö ja yhteishenki paranevat. TÄRKEÄ

Perusasiat osataan tehdä järkevällä tavalla, tehokkaasti ja laadukkaasti. Tämä sisältää mm. standardisoituja tekotapoja ja parhaita Best Practise- käytäntöjä.

Datan visualisointi nopeuttaa oppimista, kehittämistä ja parannusten käytännön toteutusta.

*

Faktalähtöinen johtaminen paranee eli ymmärretään mistä on kysymys ja osataan kiinnittää huomio tärkeisiin asioihin oikeudenmukaisella tavalla.

Ihmisten on helpompi osallistua kehittämiseen ja yhdessä oppimiseen.

Riskejä osataan ennakoida ja minimoida.

Epätietoisuus ja stressi vähenevät.

*

Työmenetelmien, prosessien ja tuotteiden turvallisuus paranee.

Osaaminen helpottaa sopeutumista muuttuviin tilanteisiin.

Osaaminen auttaa yritystä menestymään, hyödyntämään vahvuuksiaan ja korjaamaan heikkouksiaan. Näin turvataan ihmisten työpaikkoja.

*

Ystävällisin terveisin

Samuli Vuorinen, Cimteam Oy

Lisätiedot: info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263