AVIX standardiajat / Päivitetty 19.10.2022 / Julkaistu


AVIX Method sisältää standardiaika- ja kellotustyökaluja.

AVIX aikatutkimukset ovat ERITTÄIN VISUAALISIA ja helposti ymmärrettäviä. Visualisoinnissa voi käyttää VIDEOITA, CAD- ja valokuvia, animaatioita, osa- ja työvälinekuvia.

AVIX Methodia täydentävät optiot Stop-Watch Time Study (kellotustyökalu, yksi ja monta havaintoa, apuaika ym.) sekä standardiaikajärjestelmät MTM UAS, MTM2 ja MTM LOGISTICS.

AVIX Method sisältää vakiona standardiajat, jotka perustuvat MTM:ään ja vastaavat suunnilleen MAXI-MOST elementtien kestoa. Elementit sisältävät erilaisia käsien liikkeitä, askeleita, vartalon liikkeitä sekä voiman käyttöä.

KÄYTTÄJÄN OMAT STANDARDIAJAT voi importata ja tehdä AVIX Methodin prosessikirjastoon, josta niiden käyttö on helppoa ja nopeaa. Prosessikirjasto on vakio-ominaisuus.

AVIX TEHOKÄYTTÄJILLÄ on omat standardityöt ja -ajat AVIX Methodin prosessikirjastossa. Standarditöitä ovat esimerkiksi standardiosien ja modulien asennukset, kiinnitykset, erilaiset tarkastukset, työn alku- ja lopputoimenpiteet, dokumentointi/raportointi jne.

ISOT HYÖDYT: Prosessikirjaston käyttö nopeuttaa ja yhdenmukaistaa analysointia, suunnittelua ja työohjeiden tekoa. Standardisoinnilla on isot edut oppimisen nopeuteen, kustannustehokkaisiin tuotteisiin, palveluihin ja prosesseihin.

Muita standardisoinnin ja prosessikirjaston hyötyjä: Uusien tuotteiden suunnittelu ja tuotannollistaminen nopeutuvat. Nimikkeiden määrä vähenee. Eri AVIX työkalut/modulit hyödyntävät samaa dataa, joten Method-datalla myös esimerkiksi linjabalansointi, tuotteen valmistusystävällisyyden analysointi DFA, ergonomian analysointi, ja prosessin riskianalyysi FMEA nopeutuvat.

Tuotteesta ja prosessista riippuen töiden vaiheajat ja standardiajat voivat vaihdella hyvinkin paljon, esim. sekunneista tunteihin.

AVIX käyttötyylin ja prosessikirjaston tekotavan voi valita joustavasti.

AVIX METHOD VAIHEISTUS VIDEOIDEN AVULLA.
STANDARDIAIKA PROSESSIKIRJASTOSTA.

Standardiaikojen käyttö on nopea drag-drop veto kirjastosta työvaiheeseen ja/tai MTM-valikosta valitsemalla.

.

AVIX METHOD JA STANDARDIAJAN VALINTA VAIHEELLE.
MTM UAS STANDARDIAJAT / ELEMENTIT KÄYTÖSSÄ.

.

CAD- JA VALOKUVIA SEKÄ VIDEOITA VOI KÄYTTÄÄ JOUSTAVASTI TYÖN VAIHEISTUKSESSA. STANDARDIAJAT OVAT KÄYTETTÄVISSÄ PROSESSIKIRJASTOSTA JA MTM-TYÖKALUILLA.

.

AIKATUTKIMUKSEN TEKOA HELPOTTAVIA JA NOPEUTTAVIA VIHJEITÄ

Monesta pienestä standardiaikaelementistä voi tehdä ryhmän AVIX Method prosessikirjastoon. Tämä nopeuttaa aikatutkimuksen tekoa. Ryhmä voi perustua esimerkiksi moneen työvaiheeseen, moneen liikkeeseen, tuotteen modulaarisuuteen, tuoterakenteeseen, tuotteen konfigurointiin ja/tai tuotteen variointiin.

AVIX Methodin standardiajat generoivat ergonomiset tilanteet automaattisesti AVIX Ergo analyysiin.

Yhdistelmäkäyttö standardiaikojen ja kellotuksen avulla toimii joustavasti ja on tehokäyttäjien suosiossa. Esimerkiksi työkalujen käyttö, nosto- ja siirtolaitteiden käyttö, sekä kaapeleiden ja letkujen sovitus- ja pujotusliikkeet voidaan kellottaa.

AVIX ohjelman käyttötyyli kannattaa sovittaa omiin tarpeisiin, esim. miten nopeasti ja tarkasti vaiheistus ja tutkimus halutaan tehdä. Tässä suhteessa ohjelma on varsin joustava. Oma prosessikirjastokin voidaan rakentaa vaiheittain käytön edetessä.

MTM eli Methods Time Measurement eli liikeaikatutkimus.

Lisätiedot: Samuli Vuorinen info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263