AVIX ohjelma on visuaalinen työkalu työmenetelmien kehittämiseen, nopeaan oppimiseen ja työohjeisiin / Julkaistu


AVIX ohjelma on visuaalinen huipputyökalu työmenetelmien ja prosessien analysointiin, kehittämiseen, oppimiseen ja työohjeiden tekoon.

AVIX on helppokäyttöinen ja edullinen. Se sopii kaiken kokoisille organisaatioille ja monille toimialoille. Referenssejä on Suomessa ja monissa maissa.

Usein puhutaan AVIX videoanalyysistä, joka kehittämisen lisäksi automatisoi videotyöohjeiden, digitaalisten työohjeiden ja check-listojen tekoa.

AVIX käytön kohteena voi olla monenlainen ihmisen tekemä manuaalinen työ, ryhmätyö, linjatyö, konetyö, automaattisen linjan käyttö, kunnossapito jne.

Kohteena voi olla nykyinen menetelmä tai tulossa oleva uusi menetelmä ja prosessi.

VISUAALISUUDESTA ON PALJON HYÖTYÄ. Se nopeuttaa parannuskohteiden ja ratkaisujen löytämistä, hukan poistoa, järkevän ja turvallisen tekotavan oppimista, standardisointia ja vakiinnuttamista.

TÄRKEÄNÄ ASIANA VISUAALISUUS HELPOTTAA YHTEISTYÖTÄ. Asiat on helpompi ymmärtää samalla tavalla ja niistä voidaan keskustella. Tämä tarjoaa uusia motivoivia osallistumismahdollisuuksia ja samalla saadaan entistä laajempi asiantuntemus käyttöön. Myös oppiminen nopeutuu.

AVIX VISUALISOINTIIN ON YHDISTETTY KEHITTÄJÄN JA TYÖOHJEEN TEKIJÄN TYÖKALUT. Faktat ja data nähdään yhdessä visualisoinnin kanssa. Tämän tiedon avulla voidaan suunnitella parannettu menetelmä ja prosessi.

Parannuksen vaikutuksia voidaan myös simuloida etukäteen. Esimerkiksi mitä hukan poisto, linjan pullonkaulojen tasoitus / linjabalansointi, ja töiden tasaisempi jako resursseille merkitsevät.

VIDEOT, KUVAT, ANIMAATIOT OK: Visualisointina voidaan käyttää videoita eli kehitettävä työ videoidaan yhdellä tai useammalla kameralla. Videokamerat voivat olla kiinteitä, puettuja tai kuvaajan ohjaamia. Myös valokuvat, cad-kuvat, animaatiot sekä näiden kaikkien visualisointien yhdistelmät toimivat erittäin hyvin.

AVIX AUTOMATISOI TYÖOHJEIDEN JA RAPORTTIEN TEKOA. Työohjeet saadaan sekä digitaalisina videotyöohjeina että visuaalisina check-listoina (pitkä ja lyhyt malli). Työohjeet toimivat web-käyttöliittymässä ja check-listat myös esim. pdf- ja paperimuodossa. Järjestelmä sisältää myös arkisto-ominaisuudet.

TUOTEMALLIEN JA KONFIGURAATIOIDEN TYÖOHJEET: AVIX sisältää tehokkaat työkalut tuotemallien ja erilaisten konfiguraatioiden työohjeiden tekoon. Näissä on tyypillisesti osittain samoja ja osittain erilaisia työvaiheita ja osia.

TUKI STANDARDISOINNILLE JA TUOTEMODULOINNILLE: AVIX prosessikirjasto auttaa standardivaiheiden/osien käytössä ja nopeuttaa esimerkiksi uusien tuotteiden tuotannollistamista ja työohjeiden tekoa.

AVIX DATAA JA VISUALISOINTIA VOI KÄYTTÄÄ MONIIN TARPEISIIN: AVIX ohjelman työkalut/modulit mahdollistavat saman perusdatan ja visualisoinnin hyötykäytön moniin eri tarkoituksiin. Kehittäjien ja dokumentoijien aikasäästö voi olla 50% ja enemmänkin. Tuplatyö vähenee.

Esimerkkejä hyötykäytöstä: Järkevän työmenetelmän kehittäminen, hukan poisto, työohjeiden teko ja käyttö, sekä ergonomian kehittäminen.

Samoin myös seuraaviin on työkalut/modulit: Linjan tasapainotus / linjabalansointi, tuotevaihtojen kehittäminen SMED, työntutkimus, prosessin riskianalyysi FMEA, tuotteiden valmistusystävällisyyden kehittäminen DFA DFM jne. Ohjelman moduleja voi hankkia tarpeen mukaan.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY MITEN AVIX OHJELMA SOPII TEIDÄN TARPEISIIN.

LISÄTIEDOT: info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263

Cimteam Oy toivottaa hyvää alkanutta vuotta 2023!