AVIX 4.8.8 uusi versio – visuaalinen data-analyysi kehittyy / Päivitetty 16.3.2022 / Julkaistu


Hei

AVIX 4.8.8 versio on tyypiltään ”pieni päivitys”, joka sisältää muutamia parannuksia ja bugikorjauksia.

Parannuksia mm.  

  • Parannettu editointiominaisuus joustavan high mix linjan editointiin: Variantti-filtterin käytön yhteydessä voi poistaa työvaiheen (task)
  • Monen työaseman tietojen editointi samalla kerralla (multi-select)
  • Stop-Watch Time Study analyysirivin kopioinnissa aikatieto tulee aikatutkimuksesta (ylin rivi kopioituu tällä aikatiedolla)
  • Uusin versio on paras AVIX Shop Floor Viewer (SFV) videotyöohjeiden tekoon.

Lisätiedot download-alueen Release Note -tiedostossa.

Vanhojen versioiden tiedostot toimivat uudella versiolla, mutta ei välttämättä päinvastoin.

DOWNLOAD TUNNUKSILLA https://community.solme.se/nextcloud/index.php/login

Lisätiedot: info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263

AVIX 4.8.7 uusia ominaisuuksia (27.9.2021)

AVIX Resource Balance parannus joustavan linjan tasapainotukseen.

Uutta: Tuotevariantin värin asetus helpottaa varianttien vertailua ja linjan tasapainotusta.
Tässä kolmen tuotemallin/variantin vertailua. 3 vasenta tolppaa ovat kolmen eri variantin jaksoajat linjan työpisteessä 1 (“01 mount”). Korkea tolppa tarkoittaa pidempää aikaa. Grafiikassa nähdään iso aikaero ensimmäisen ja kahden muun välillä eli tasapainotus on kesken. Grafiikan yläpuolella oleva viiva on tahtiaika.

AVIX Resource Balance ja tuotevarianttien visualisointi väreillä. Käyttökohteeksi sopii esimerkiksi joustava High Mix – linja, jolla kootaan monia tuotemalleja erilaisin optioin ja varustein.

Vihje: Linjan AVIX-datasta saadaan työohje automaattisesti kaikille asentajille. AVIX tukee tilaus-, tuote- ja varianttikohtaisten työohjeiden teon automatisointia.

GAP-visualisointi

AVIX Resource Balance “gap-visualisointi” täydentää linjan resurssi- ja käyttöastetietoja. Työvaiheiden välissä sekä työvaiheen ja tahtiajan välissä olevien tyhjien kohtien aika nähdään, kun hiiren kursoria liikutellaan näiden kohtien päällä. Tyhjät välit voivat johtua esimerkiksi työvaiheiden välisistä säännöistä, pakollisesta odottamisesta, ja linjan tasapainotusongelmista.

Vihje: Kun kursoria liikutellaan Resource Balancen grafiikan päällä Shift-näppäin valittuna, niin nähdään työvaiheen tietoja, vaiheen nimi, aika sekä jalostava/hukka/tarpeellinen -grafiikka.

AVIX SMED grafiikassa esi- ja jälkiasetustyöt vihreinä vasemmassa ja oikeassa reunassa. Koneseisokin aikana tehtävät työt ovat näiden välissä.
Uutta: AVIX SMED grafiikassakin nähdään työvaiheiden jalostava, hukka ja tarpeellinen luokittelu.

AVIX SMED grafiikkaan on lisätty jalostavan, hukan ja tarpeellisen työn visualisointi väreillä. AVIX SMED on työkalu koneasetusten / tuotevaihtojen kehittäjille, työohjeiden tekijöille ja perehdyttäjille. AVIX SMEDissä on asetuksen sisältämien työvaiheiden SMED-luokittelu ja visualisointi, eli esi- ja jälkityöt sekä koneseisokin aikana tehtävät työt (eli ns. ulkoiset ja sisäiset työt).

Työn luokittelu, jalostava/vihreä, hukka/punainen, tarpeellinen/keltainen jne. tehdään AVIX Methodilla. Visualisointi toimii nyt Methodin ja Resource Balancen lisäksi SMED grafiikassa.

HUOM. jos teillä on ASIAKASKOHTAINEN RAPORTTI TAI TYÖOHJEMALLI 4.7.x tai 4.6.x versioon tehtynä, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen ennen päivitystä 4.8.x versioon.

Ennakko-info AVIX FMEA riskianalyysimoduliin on tulossa täydennyksenä AIAG/VDA mallin mukaiset työkalut.

UUSI DOWNLOAD ALUE https://community.solme.se/nextcloud/index.php/login

Lisätiedot: Samuli Vuorinen info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263