AVIX 4.8.11 uusi versio – FMEA modulissa prosessin AIAG/VDA riskianalyysi / Päivitetty 16.9.2022 / Julkaistu


AVIX 4.8.11 version FMEA moduli sisältää AIAG/VDA riskianalyysin (PFMEA) työkalut.

FMEA moduli hyödyntää AVIX Method / Resource Balance / SMED prosessien datan, vaiheistuksen ja visualisoinnit automaattisesti. Prosessin perustietoja saadaan automaattisesti eli analyysin teko ja muutosten päivitys on nopeaa. Rutiinityötä automatisoidaan.

AIAG/VDA AVAINSANOJA

 • 7-step approach
 • Function net
 • Failure chain
 • Action Priority

AIAG/VDA tuo mukanaan mm. 7-vaiheisen lähestymistavan, riskien verkkoanalyysin, riippuvuuksien visualisoinnin (VDA net) ja toimenpiteiden priorisoinnin.

AIAG/VDA sisältyy uutena lisäyksenä AVIX FMEA moduliin.

Jos haluat ESITTELY-VIDEOITA AVIX AIAG/VDA käytöstä, niin ota yhteyttä info@cimteam.fi

Jos sinulla on tarve muuttaa vanha FMEA-analyysi AIAG/VDA analyysin mukaiseksi, niin ota yhteyttä info@cimteam.fi

AVIX FMEA toimii videoanalyysin avulla kuten aiemmin. Ohjelma toimii myös cad-, valokuva-, osaluettelo- ja työkalutietojen avulla. Visualisointi nähdään prosessin osissa työvaiheittain.

AVIX FMEA videoanalyysi
AVIX FMEA VDA
AVIX FMEA raportin voi tulostaa Exceliin.

FMEA eli vika- ja vaikutusanalyysi.

Lisäksi 4.8.11 versio sisältää parannuksia ohjelman muihin moduleihin.

AVIX EXECUTION OPTIMIZER moduli on visuaalinen työkalu joustavan linjan työjonon analysointiin, linjakehitykseen ja tuotannon tehostamiseen.

Execution Optimizerin käyttökohteena ovat esimerkiksi high-mix kokoonpanolinjat, joilla valmistetaan peräkkäin erilaisia tuotemalleja erilaisin varustein ja optioin (ns. mixed model line, one piece flow, high mix product configurations).

Tavoitteena on mahdollisimman tasainen linjan työasemien ja resurssien kuormitus eri tuotemallit ja niiden konfiguraatiot huomioiden.

 • Läpimenoaika
 • Resurssitehokkuus
 • Linjakehitys joustavuus huomioiden
 • Tuotteiden valmistusystävällisyyden parantaminen (DFA DFM). Modulointi ja standardisointi helpottavat joustavan linjan kehittämistä ja tehokasta tuotantoa.

AVIX Execution Optimizer visualisoi joustavan linjan pullonkaulat ja resurssien käyttöasteen.

Heatmapin vaakariveillä tilaukset, pystysarakkeissa työasemat ja resurssit. Väri kuvaa aseman ja resurssin kuormitusastetta. Punainen on ylikuorma ja aiheuttaa pullonkaulan läpimenoon.

Valinnan analyysiin voi heatmapista monessa suunnassa. Esim. tuote-, variantti-, työasema-, resurssi- ja tilauskohtaisesti. Uutena myös siten että asema 1 tekee uusinta tilausta, asema 2 edellistä jne. Myös työjonon editointi toimii.

TYÖJONON SIMULOINNIN HEATMAP

AVIX EXECUTION OPTIMIZER – LINJAN TILAUKSET, TYÖJONO, HEATMAP JA TYÖASEMIEN RESURSSIEN TASAPAINOTUSGRAFIIKKA

Heatmap valinnan mukaan nähdään linjan työasemat, resurssit ja niiden kuorma eli palkkien korkeus. Palkit koostuvat blokeista jotka kuvaavat työvaiheiden kestoa.

AVIX METHOD modulin työkalujen ja osien excel-import-ominaisuuksia on parannettu. Parannus vaikuttaa mm. työkalujen ja osien kuvien tuontiin sekä osien hinnan tuontiin. Import on entistä nopeampi ja monipuolisempi.

Muita AVIX METHOD JA RESOURCE BALANCE parannuksia ovat mm. “monen työvaiheryhmän purku samalla valinnalla” ja “variantin työvaiheen poisto”.

Tietoja uuden version ominaisuuksista on download-alueen Release Note tiedostossa.

SUOSITUS: VERSIO KANNATTAA PÄIVITTÄÄ AINAKIN KERRAN VUODESSA JA SE SISÄLTYY LISENSSIN HINTAAN.

Uusin versio toimii parhaiten AVIX digitaalisten työohjeiden kanssa. AVIX Shop Floor Viewer työohjejärjestelmä / videotyöohjeet.

DOWNLOAD TUNNUKSILLA: https://community.solme.se/nextcloud/index.php/login

Uuden version voi asentaa vanhan rinnalle, jos esim. haluat testata sitä ennen tehokäyttöä.

HUOM. VANHOJEN VERSIOIDEN TIEDOSTOT TOIMIVAT UUDELLA VERSIOLLA, MUTTA EI VÄLTTÄMÄTTÄ PÄINVASTOIN.

Lisätiedot: Samuli Vuorinen info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263

AVIX 4.8.10 oli 4.8.11 :n esiversio.

AVIX 4.8.9 ja 4.8.8 versio (16.3.2022) ovat ”pieniä päivityksiä”, jotka sisältävät muutamia parannuksia ja bugikorjauksia.

Parannuksia mm.  

 • Parannettu editointiominaisuus joustavan high mix linjan editointiin: Variantti-filtterin käytön yhteydessä voi poistaa työvaiheen (task)
 • Monen työaseman tietojen editointi samalla kerralla (multi-select)
 • Stop-Watch Time Study analyysirivin kopioinnissa aikatieto tulee aikatutkimuksesta (ylin rivi kopioituu tällä aikatiedolla)
 • Uusin versio on paras AVIX Shop Floor Viewer (SFV) videotyöohjeiden tekoon.

AVIX 4.8.7 uusia ominaisuuksia (27.9.2021)

AVIX Resource Balance parannus joustavan linjan tasapainotukseen.

Uutta: Tuotevariantin värin asetus helpottaa varianttien vertailua ja linjan tasapainotusta.
Tässä kolmen tuotemallin/variantin vertailua. 3 vasenta tolppaa ovat kolmen eri variantin jaksoajat linjan työpisteessä 1 (“01 mount”). Korkea tolppa tarkoittaa pidempää aikaa. Grafiikassa nähdään iso aikaero ensimmäisen ja kahden muun välillä eli tasapainotus on kesken. Grafiikan yläpuolella oleva viiva on tahtiaika.

AVIX Resource Balance ja tuotevarianttien visualisointi väreillä. Käyttökohteeksi sopii esimerkiksi joustava High Mix – linja, jolla kootaan monia tuotemalleja erilaisin optioin ja varustein.

Vihje: Linjan AVIX-datasta saadaan työohje automaattisesti kaikille asentajille. AVIX tukee tilaus-, tuote- ja varianttikohtaisten työohjeiden teon automatisointia.

GAP-visualisointi

AVIX Resource Balance “gap-visualisointi” täydentää linjan resurssi- ja käyttöastetietoja. Työvaiheiden välissä sekä työvaiheen ja tahtiajan välissä olevien tyhjien kohtien aika nähdään, kun hiiren kursoria liikutellaan näiden kohtien päällä. Tyhjät välit voivat johtua esimerkiksi työvaiheiden välisistä säännöistä, pakollisesta odottamisesta, ja linjan tasapainotusongelmista.

Vihje: Kun kursoria liikutellaan Resource Balancen grafiikan päällä Shift-näppäin valittuna, niin nähdään työvaiheen tietoja, vaiheen nimi, aika sekä jalostava/hukka/tarpeellinen -grafiikka.

AVIX SMED grafiikassa esi- ja jälkiasetustyöt vihreinä vasemmassa ja oikeassa reunassa. Koneseisokin aikana tehtävät työt ovat näiden välissä.
Uutta: AVIX SMED grafiikassakin nähdään työvaiheiden jalostava, hukka ja tarpeellinen luokittelu.

AVIX SMED grafiikkaan on lisätty jalostavan, hukan ja tarpeellisen työn visualisointi väreillä. AVIX SMED on työkalu koneasetusten / tuotevaihtojen kehittäjille, työohjeiden tekijöille ja perehdyttäjille. AVIX SMEDissä on asetuksen sisältämien työvaiheiden SMED-luokittelu ja visualisointi, eli esi- ja jälkityöt sekä koneseisokin aikana tehtävät työt (eli ns. ulkoiset ja sisäiset työt).

Työn luokittelu, jalostava/vihreä, hukka/punainen, tarpeellinen/keltainen jne. tehdään AVIX Methodilla. Visualisointi toimii nyt Methodin ja Resource Balancen lisäksi SMED grafiikassa.

HUOM. jos teillä on ASIAKASKOHTAINEN RAPORTTI TAI TYÖOHJEMALLI 4.7.x tai 4.6.x versioon tehtynä, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen ennen päivitystä 4.8.x versioon.

Ennakko-info AVIX FMEA riskianalyysimoduliin on tulossa täydennyksenä AIAG/VDA mallin mukaiset työkalut.

UUSI DOWNLOAD ALUE https://community.solme.se/nextcloud/index.php/login

Lisätiedot: Samuli Vuorinen info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263