AVIX 4.8.13 uusi versio – Parannuksia joustavan tuotantolinjan ja solun analysointiin / Julkaistu


AVIX Resource Balance ja sitä täydentävä AVIX Execution Optimizer ovat työkaluja joustavien tuotantolinjojen ja -solujen analysointiin ja kehittämiseen.

Tavoitteena on tuotannon sujuva läpimeno ja resurssien järkevä käyttö eli virtaus- ja resurssitehokkuus.

Läpimenoa parannetaan tunnistamalla ja poistamalla pullonkauloja ja hukkaa. Pullonkaula syntyy, kun linjan työaseman jaksoaika on liian pitkä verrattuna muiden työasemien jaksoaikaan ja linjan tahtiaikaan. Kysy lisää analysoinnista ja parantamisesta info@cimteam.fi

AVIX Resource Balance on perustyökalu linjakehitykseen, linjan tasapainotukseen, tuotevariantteihin ja resurssisuunnitteluun.

AVIX Execution Optimizer sisältää työkaluja joustavan linjan työjonon analysointiin, kun työjonossa on erilaisia tuotteita ja tuotemalleja erilaisin konfiguraatioin.

Erilaisia tuotteita voidaan tehdä peräkkäin, jolloin tuotemallit, varusteet ja optiot vaihtelevat asiakastilausten mukaan. Tämä aiheuttaa vaihtelevan työmäärän tilauksille, linjalle, sen työasemille ja resursseille.

Execution Optimizerilla voidaan analysoida joustavan “high mix one piece flow” linjan työjonon pullonkauloja.

VERSIO 4.8.13 tuo uusia ominaisuuksia Execution Optimizerin heat map – simulointigrafiikan valintoihin. Heat map visualisoi työjonon, linjan, työasemien ja resurssien pullonkauloja.

  • Resurssien aikatieto nähdään entistä paremmin
  • Resurssin uusi visualisointi tasapainotusgrafiikassa
  • Edelliset voi valita heat map -grafiikasta

AVIX EXECUTION OPTIMIZERIN HEAT MAP – SIMULOINTIGRAFIIKKA.
Työjonon tilaukset vaakariveinä. Linjan työasemat ja resurssit pystysarakkeissa. Voit valita vaaka-pysty- ja vinosuunnissa. Asema 4:ssa on punainen ruutu eli pullonkaula.

HEAT MAPISTA VALITUT RESURSSIT BALANCE-GRAFIIKASSA. Asema 4:n pullonkaula näkyy selvästi. Grafiikan blokit ovat töitä ja korkeus kuvastaa kestoa. Myös tilausnumerot nähdään.

AVIX 4.8.13 ja 4.8.12 versiot sisältävät lisäksi monia käyttöä helpottavia parannuksia ja bugikorjauksia Method, SMED ja FMEA moduleissa.

Lisätiedot uuden version ominaisuuksista ks. download-alueen Release Note tiedosto.

SUOSITUS: VERSIO KANNATTAA PÄIVITTÄÄ AINAKIN KERRAN VUODESSA JA SE SISÄLTYY LISENSSIN HINTAAN.

Uusin versio toimii parhaiten AVIX digitaalisten työohjeiden kanssa. AVIX Shop Floor Viewer työohjejärjestelmä eli AVIX digitaaliset työohjeet ja videotyöohjeet.

DOWNLOAD TUNNUKSILLA: https://community.solme.se/nextcloud/index.php/login

Uuden version voi asentaa vanhan rinnalle, jos esim. haluat testata sitä ennen käyttöä.

HUOM. VANHOJEN VERSIOIDEN TIEDOSTOT TOIMIVAT UUDELLA VERSIOLLA, MUTTA EI VÄLTTÄMÄTTÄ PÄINVASTOIN.

AVIX ohjelmat ovat visuaalisia työkaluja prosessien ja työmenetelmien kehittämiseen ja työohjeisiin.

Lisätiedot: info@cimteam.fi ja puhelin 0400 700 263