AVIX 4.7.7 – Shop Floor Viewer – videotyöohjeet


Hei

UUDEN AVIX 4.7.7 VERSION OMINAISUUKSIA

AVIX ohjelmat ovat visuaalisia, edullisia ja helppokäyttöisiä työkaluja.

Tarjolla on nyt 32- ja 64-bittiset versiot. 32-bittisessä voi asetuksista valita käyttääkö vanhaa tai uutta movieplayeriä. Uusi movieplayer on parempi teräväpiirtovideoille. 64-bittinen on tehokas laajoissa tuhansia rivejä sisältävissä analyyseissä.

 

Uusi DOWNSTREAM CONNECTOR moduli on tarjolla datan export-toimintoja varten (esim. asiakaskohtaiset raportit, työohjeet ja muut järjestelmät).

Analyysin autosave -tallennusvälin voi asettaa asetuksista (varmuuskopion teko).

 

AVIX SHOP FLOOR VIEWER (kuva alla)

AVIX Shop Floor Viewer – järjestelmä on web-käyttöliittymä AVIX –ANALYYSIEN JA VISUAALISTEN TYÖOHJEIDEN KATSELUA JA JAKELUA VARTEN. Katselua voi tehdä kiinteillä ja mobiilinäytöillä kuten tableteilla.

Viewer näyttää AVIX analyysin tiedot, resurssit, työvaiheet, VIDEOT JA MUUT VISUALISOINNIT, osat, työkalut, ohjeet, linkitetyt dokumentit jne. Sekä kokonaisuus että yksityiskohdat nähdään ja haluttuun kohtaan, esimerkiksi työvaiheeseen, päästään sujuvasti käsiksi.

AVIX Shop Floor Viewer on HUIPPUTYÖKALU PEREHDYTTÄMISEEN. Best Practise- ja standardisoidun työmenetelmän OPPIMINEN NOPEUTUU.

Shop Floor Viewer sopii sekä harjaantuneille huippuammattilaiselle että vasta-alkajille. Pikakäyttö ja vaihe vaiheelta käyttötapa ja kertaaminen toimivat. Kehityksessä on hyödynnetty globaalien huippuyritysten osaamista, testejä ja tutkimuksia.

Shop Floor Viewer AUTOMATISOI suuren osan digitaalisten työohjeiden teko- ja ylläpitotyöstä. Se HYÖDYNTÄÄ AVIX – ANALYYSIN TIEDOT AUTOMAATTISESTI, mikä säästää merkittävästi dokumentoijien aikaa.

 

AVIX RESOURCE BALANCE

Resource Balance on työkalu linjan, esimerkiksi kokoonpanolinjan, tasapainotukseen tuotevariantit, tuotemallit, optiot ja varusteet huomioiden. Alla uusia ominaisuuksia.

  • VARIANT MIX näyttää työpisteen keskimääräisen ajan lisäksi min ja max ajat (esim. valitun viikon keskimääräinen kuormitus ja min/max ajat työpisteittäin ja resursseittain)
  • Matriisinäkymä varianttien speksaukseen
  • YAMAZUMI – STICKERS raportti tasapainotuksen suurta seinäraporttia varten. Raporttia voi käyttää seinällä vaikka tarroina tai magneettien avulla.

Resource Balance on työkalu toimitusvarmuuden, linjan läpimenon, pullonkaulojen, resurssien käyttöasteen ja linjan ratkaisujen kehittämiseen. Tasapainotushukka eli BALANCE LOSS minimoidaan.

 

AVIX SMED – TUOTEVAIHDOT JA KONEASETUKSET

SMED työkaluihin on lisätty PIKA-FILTTERÖINTI työvaiheen tyypin mukaan (sisäinen/ulkoinen filtteröinti). Ominaisuus auttaa järkevän työjärjestyksen suunnittelussa ja täydentää SMED-grafiikkaa, jossa työvaiheiden tyypit nähdään värien avulla.

Ulkoinen tarkoittaa että työ tehdään suunnitelmallisesti ennen koneen pysäyttämistä tai koneen uuden käynnistyksen jälkeen. Sisäinen tarkoittaa että työ tehdään koneseisokin aikana.

SMED projektien tavoitteena on koneseisokin keston minimointi, standardisoidun työmenetelmän kehittäminen, ohjeistus ja perehdyttäminen (koneasetus, soluasetus, linja-asetus, tuotevaihto, lajivaihto, asetusaika).

SMED tehostaa pienerätuotantoa ja pienentää laatuvaihtelua.

SMED on tunnettu LEAN –työkalu ja se tulee sanoista Single-Minute Exchange of Die.

 

Autan mielelläni kysymyksissä.

Ystävällisin terveisin
Samuli Vuorinen
samuli.vuorinen(at)cimteam.fi
P. 0400 700263